Biuro Inżynieryjne BIIN

Profesjonalne usługi w zakresie kompleksowego prowadzenia procesu inwestycyjnego, począwszy od fazy koncepcji, przez budowę, aż do końcowego pozwolenia na użytkowanie, w tym:

 • doradztwa inwestycyjnego
 • analizy kosztów inwestycji
 • optymalizacji rozwiązań projektowych
 • Obszarem naszej działalności obejmujemy: budownictwo mieszkaniowe, usługowe, obiekty służby zdrowia, obiekty użyteczności publicznej, projekty rewitalizacji obiektów zabytkowych i inne.

  Działamy na terenie całej Polski.

  Śledź nas w mediach społecznościowych
   

  Oferta

  BIIN świadczy następujące usługi

  Zarządzanie projektem (project managment)

  Zobacz więcej

  • Analiza due-dilligence nieruchomości
  • Pomoc w zakupie działki
  • Wybór i współpracę z pracownią architektoniczną
  • Zarządzanie terminami
  • Zarządzanie jakością
  • Przygotowanie przetargów
  • Controlling kosztów budowy
  • Kierowanie projektem
  • Zarządzanie terminami, harmonogramem projektu
  • Wybór wykonawców
  • Przygotowanie umów o roboty budowlane
  • Kalkulacja i zarządzanie kosztami budowy
  • Opracowanie logistyki placu budowy
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Mediacja w sporach

  Nadzór nad wykonawstwem robót budowlanych

  Zobacz więcej

  • Organizacja i zarządzanie projektem
  • Kierowanie / nadzorowanie robót budowlanych lub rozbiórkowymi
  • Zarządzanie terminami
  • Zarządzanie jakością
  • Ustalanie i kontrola kosztów
  • Controlling techniczno-ekonomiczny
  • Opracowanie logistyki placu budowy
  • Przygotowanie przetargów, procedur
  • Zarządzanie umowami
  • Planowanie zamówień

  Usługi projektowe

  Zobacz więcej

  • Inwentaryzacji obiektów budowlanych, sieci i przyłączy
  • Opracowania projektów rozbiórek,
  • Projektów konstrukcyjnych obiektów budowlanych
  • Przygotowania wielobranżowych koncepcji architektoniczno – budowlanych,
  • Opracowania wielobranżowych projektów indywidualnych

  Ekspertyzy techniczne

  Zobacz więcej

  • stany techniczne obiektów budowlanych
  • wycena szkody
  • badania termowizyjne
  • badania zawilgoceń materiałów budowlanych
  • świadectwa energetyczne lokali mieszkalnych i budynków

  Kontrola projektu

  Zobacz więcej

  • Analizy due dilligence
  • Optymalizacja kosztów budowy
  • Organizacja projektu
  • Zarządzanie terminami
  • Zarządzanie jakością
  • Kalkulacja kosztów
  • Przygotowanie przetargów
  • Controlling kosztów budowy
  • Zarządzanie ryzykiem

  Obsługa formalno-prawna inwestycji

  Stała współpraca z jednostkami samorządowymi rządowymi (urzędy, instytucje) w sprawach związanych z prowadzonymi inwestycjami, uzyskania dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją i utrzymaniem w sprawności obiektu budowlanego.

  Przeglądy budowlane

  Wykonawstwo wielobranżowych przeglądów obiektów budowlanych budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

  Szczegółowe ekspertyzy stanu technicznego budynków

  Wykonawstwo wielobranżowych przeglądów obiektów budowlanych budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

  Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.